Informatie

Nuttige websites - patiënteninformatie

 

Folders

Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG)

Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen (WVVH)

Eigen praktijk (in opbouw)

 

Informatieve websites

Gezondheid.be - gezondheidssite voor Vlaanderen

 

 

Verenigingen

Kind en gezin

Gezinsbond

 

Zelfhulpgroepen

Trefpunt zelfhulp

A.A. - anonieme alcoholisten Vlaanderen

VZW Zit Stil - kinderen met ADHD