hoe werkt onze praktijk

Beste Patient,

 

 

Vanaf 1 sept 2012 werken Dokter Geert Vileyn, Dr Roel Vileyn en Dr Hannelore Yperman samen in deze praktijk

(zie uurrooster)

Dit brengt een nieuwe manier van werken en van praktijkorganisatie met zich mee.

 

De raadplegingen gebeuren alleen na afspraak.

Indien U met 2 personen komt, verzoeken wij U om 2 afspraken te maken.

Een afspraak duurt 20 minuten.  Voor consultaties die meer tijd vergen maken wij een langere afspraak.

Als er veel reden zijn voor uw bezoek , vragen wij U de belangrijkste eerst te vermelden. 

Bij tijdsgebrek kunnen minder dringende problemen zo verplaatst worden naar een volgende afspraak

Op deze manier hopen we Uzelf en de volgende patiënt niet te lang te moeten laten wachten in de wachtzaal.

Wij vragen U ook zelf om naar de consultatie te komen, en wensen huisbezoeken te beperken tot zieken die zich niet kunnen verplaatsen.

.

 

U kan bij ons terecht voor alle huisartsgeneeskundige problemen , preventief of curatief.

Een overzicht van de aangeboden zorg vindt U in ons takenpakket.

 

Dr Riet Van Belle zal ons helpen met administratieve en telefoon-ondersteuning

Voor afspraken en huisbezoeken willen we U vragen om zo veel mogelijk te bellen tussen 08 en 10u

Indien U de andere dokters wil spreken via de telefoon, kan dit op het aangeduide ‘telefoonmoment’ (dagelijks 14.15 -14.45 en 16.45-17.15)

U kan ook een afspraak maken via ons online afsprakensysteem , waar U kan terugvinden welke afspraken nog vrij zijn bij  welke arts.

Voor wie onverwachts ziek wordt houden we 'dagafspraken vrij' (telefonisch af te spreken)

 

De patiëntencontacten en problemen worden in hetzelfde computerdossier genoteerd en zo nodig samen besproken, waardoor de 3 de artsen uw behandeling kunnen opvolgen en verderzetten , en er samen naar de beste oplossing voor uw probleem kan worden gezocht .

U hoeft dan ook niet te aarzelen om bij de ene of de andere arts te komen.

Natuurlijk blijft u steeds helemaal vrij in de keuze.

 

 

Wij hopen met deze manier van werken de kwaliteit van de zorgen te verbeteren,

en de wachttijden voor U te verkorten.

 

 

Met dank voor uw medewerking

 

Uw huisartsen

 

Dr Geert Vileyn, Dr Roel Vileyn, Dr Hannelore Yperman