Administratie

Nuttige websites - administratie

Wet op de patiëntenrechten (let wel... hebben patiënten alleen rechten?)

Alle gegevens over gezondheid en ziekte in België: Het Gezondheidsportaal

RIZIV

FOD Sociale Zekerheid en Openbare instellingen van sociale zekerheid

Vlaamse overheid - departement welzijn, volksgezondheid en cultuur